Meet our second Physical Education & Health teacher who will also work with Special education in Lower Primary: Ms Pia Bolander.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Meet our second Physical Education & Health teacher who will also work with Special education in Lower Primary: Ms Pia Bolander.

Hej alla elever, vårdnadshavare och kollegor.

Jag heter Pia Bolander och jag kommer att jobba som idrottslärare för år 1-5 samt som speciallärare på IES Sigtuna.

Jag är Sigtunabo sedan 13 år tillbaka och har tidigare jobbat på Galaxskolan i Märsta. Innan dess har jag bott och jobbat både i Uppsala och Stockholm.

Jag har varit lärare i 27 år och jag har verkligen valt rätt yrke. Det finns inget bättre än att lära ut kunskap och rörelseglädje till elever. Det ska bli riktigt roligt att få vara med från början när IES nu öppnar i Sigtuna.

Jag är född och uppvuxen i Uppsala och bestämde mig tidigt för att bli lärare. Jag är utbildad i idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm samt i svenska och engelska vid Uppsala Universitet. Under årens gång har jag också fortbildat mig i livskunskap, språkutvecklande arbete och bedömning för lärande. De senaste åren har jag ägnat mig mycket åt pulshöjande aktiviteter, framförallt för elever med NPF.

På fritiden ägnar jag och min familj mycket tid åt sport och friluftsliv. Jag är f.d. elitspelare i basket och nu är jag coach för ett ungdomslag där min dotter spelar. Under sommarhalvåret spelar vi golf och orienterar, och på vintern så åker vi skridskor och skidor, både utför och på längden.

Hoppas ni njuter av det härliga sommarvädret, så ses vi när terminen börjar!

______________________________________________________________________

Hello all students, guardians and colleagues.

My name is Pia Bolander and I will work as a sports teacher for years 1-4 and as a special education teacher at IES Sigtuna.

I have been a Sigtuna resident for 13 years and have previously worked at Galaxskolan in Märsta. Before that I have lived and worked in both Uppsala and Stockholm.

I have been a teacher for 27 years and I have really chosen the right profession. There is nothing better than teaching students knowledge and the joy of movement. It will be really fun to be part of it from the beginning when IES now opens in Sigtuna.

I was born and raised in Uppsala and decided early on to become a teacher. I am educated in sports and health at the School of Gymnastics and Sports in Stockholm and in Swedish and English at Uppsala University. Over the years, I have also trained in life skills, language development work and assessment for learning. In recent years, I have devoted myself a lot to heart rate-boosting activities, especially for students with NPF.

In my free time, my family and I spend a lot of time in sports and outdoor life. I'm an ex elite basketball player and now I am the coach of a youth team where my daughter plays. During the summer we play golf and orienteer, and in the winter, we go ice skating and skiing, both downhill and long distance.

Hope you enjoy the wonderful summer weather, see you when the term begins!