Meet our Nurses: Ms Ingela Lennerstrand and Ms Eva Sedig

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

 

Hello all future students, guardians and colleagues.

My name is Ms Ingela Lennerstrand and I will work as a school nurse. I became a nurse 20 years ago and became a district nurse 6 years ago. For the past five years, I have worked as a school nurse at a high school in Uppsala. I live with my family in Sunnersta, and my two daughters have both gone in the nearby IES school in Uppsala. In my free time I like being in nature, hiking, tennis, gardening and I do yoga when I need to slow down. I also enjoy traveling and my best travel experience was when I had the opportunity to live 2.5 years in Atlanta, USA, with my family, which was an educational time in my life.

As a school nurse, I will work with health prevention and health promotion. I will also work according to the national base and vaccinations programs. I believe that good school results and good health go hand in hand.

I really look forward to starting up the nurse unit and getting to know all the new students and colleagues at IES Sigtuna!

Hej alla blivande studenter, vårdnadshavare och kollegor.

Mitt namn är Ingela Lennerstrand och jag ska arbeta som skolsköterska. Jag utbildade mig till sjuksköterska för 20 år sedan. För 6 år sedan gick jag en specialist utbildning till distriktssköterska. De senaste fem åren har jag arbetat som skolsköterska på en högstadieskola i Uppsala. Jag bor med min familj i Sunnersta i Uppsala, och mina två döttrar har gått på IES skolan vid Ulltuna. På min fritid tycker jag om att vistas i naturen, ta långa promenader, spela tennis, trädgårdsarbete samt göra yoga när jag behöver varva ner. Jag tycker också om att resa och min bästa upplevelse var när jag fick möjligheten att flytta tillsammans med familjen till Atlanta USA i 2,5 år, vilket var en lärorik tid i mitt liv.

Som skolsköterska arbetar jag hälsofrämjande och hälsoförebyggande. Jag arbetar efter nationella vaccinations och bas programmet. Jag är övertygad om att goda skolresultat och god hälsa går hand i hand.

Ser verkligen framemot att få starta upp sjuksköterskemottagningen och lära känna alla nya elever och alla nya kollegor på IES Sigtuna!

Jag heter Eva Sedig och jag ser verkligen fram emot att vara en i teamet för skolhälsan på IES i Sigtuna. Att ta hand om andra har varit en viktig del under hela mitt liv, både privat och i mitt arbete som sjuksköterska. Min erfarenhet av barn och ungdomar har under årens lopp gett mig en bra grund att stå på när det gäller de behov jag möter som skolsköterska. De senaste sex åren har jag arbetat som skolsköterska vid Svenska skolan i Nairobi Kenya. Innan dess arbetade jag på regionsjukhuset i Umeå, på förlossning, neonatalavdelning, gastro/endokrin avdelning, akutmedicin och onkologiklinikens avdelning samt dagvård med cancerbehandling.

Ursprungligen är jag från Västerbotten i norra Sverige, är gift och har fem barn, främst i tonåren. När vi återvände till Sverige bestämde vi oss för att flytta till Sigtuna. Som person är jag glad, optimistisk och realistisk. Trivs med människor runt omkring mig, resa och vara i naturen. Jag gillar också att arbeta med second hand, där pengar blir bistånd och hjälper människor i nöd. Med detta har jag arbetat ideellt i mer än 20 år och varit med att startat två second hand butiker.

My name is Eva Sedig and I am really looking forward to being one of the team in school health care at IES in Sigtuna. To care for others has been a main part during my whole life, both privately and in my work as a nurse. My experience of children and youngsters has over the years given me a good foundation when it comes to the needs I meet as a school nurse. The last six years I have been working as a school nurse at the Swedish School in Nairobi Kenya. Before that I worked at the regional hospital in Umeå. I worked in the maternity ward, neonatal ward, gastro/endocrine ward, emergency medicine and in the oncology clinic's ward and day care with cancer treatment.

Originally I am from Västerbotten in the north of Sweden, married and have five children, mainly in their teens. On our return to Sweden we decided to move to Sigtuna. As a person, I am happy, optimistic and realistic. I thrive having people around me, travelling and bein in nature. I also like working with second hand goods, where money becomes aid and helps people in need. With this, I have worked voluntarily for more than 20 years and also been involved in starting two second-hand stores.